وزیر جدید سوریه A.E. در ایران برای اولین سفر خارجی خود

طبق گزارش روز یکشنبه ، 6 دسامبر از ایرنا ، از سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ، سعد خطیب زاده گزارش داد اولین سفر رئیس جدید دیپلماسی سوریه در خارج از کشور ، فیچال مقداد به ایران و دیدار وی با همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی.

دیپلمات فیچال مقداد به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه سوریه منصوب شده است تا جایگزین ولید المعلم شود که دو هفته پیش درگذشت.

فیصل مقداد از سال 2006 معاون وزیر امور خارجه بود.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **