وزیر آموزش و پرورش توگو با امیر عبداللهیان دیدار کرد

به گزارش ایرنا، رابرت دوسی وزیر امور خارجه توگو که از روز گذشته در تهران به سر می برد، روز گذشته با رئیس جمهور ایران دیدار کرد.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار با رابرت دوسی وزیر امور خارجه توگو با بیان اینکه کشورهای آفریقایی دارای منابع طبیعی، معدنی و انسانی غنی و با استعداد هستند، افزود: تهران به دنبال روابط توسعه همه جانبه با کشورهای آفریقایی از جمله توگو برای خدمت رسانی است. منافع مشترک دو ملت».
با بیان اینکه غربی ها در طول تاریخ اساساً به دنبال استعمار و استثمار قاره آفریقا بوده اند و امروز نیز به اشکال مختلف به دنبال خواسته ها و منافع خود هستند، خاطرنشان کرد: تلاش مردم این قاره برای حفظ استقلال ارزشمند و موفقیت آنهاست. منوط به تاکید بر هویت ملی و فرهنگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی است.”

رئیس جمهور گفت: کشورهای آفریقایی از قابلیت های لازم برای توسعه و شکوفایی برخوردار هستند و جمهوری اسلامی ایران از استقلال، پیشرفت و رفاه مردم آفریقا حمایت می کند. >
«رابرت داسی» وزیر امور خارجه توگو نیز با تاکید بر اینکه کشورش خواستار برقراری روابط گسترده و همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «لومه به رویکردهای تهران در روند توسعه روابط اعتماد دارد و امیدوار است سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی اتخاذ شود. با آفریقا از طریق مشارکت متقابل تقویت خواهد شد.”
وزیر امور خارجه توگو با محکوم کردن تحریم‌های شدید غرب علیه دولت‌ها و ملت‌های مستقل، تاکید کرد: ما به دنبال همکاری مشترک با ایران برای فعال‌سازی توانایی‌های خود برای منافع متقابل هستیم. p>