وزنه برداری بانوان: ایران با سه مدال می درخشد

حسینی در اولین ضربات قاپ وزنه 95 کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه 100 کیلوگرمی را بالای سر برد تا مدال طلای بازی ها را از آن خود کند.
در آخرین حرکت خود، او نتوانست وزنه 103 کیلوگرمی را برای ثبت رکورد ضربی و مدال طلای خود بلند کند.
پیش از این در ضربات تند و سریع، او ابتدا وزنه 117 کیلوگرمی و در حرکت دوم وزنه 123 کیلوگرمی خود را بلند کرده بود تا مدال طلای ضربتی را کسب کند.
حسینی در سومین حرکت خود وزنه 127 کی را انتخاب کرد اما نتوانست آن را با موفقیت بلند کند.
به این ترتیب ایرانی با دو ضرب و شتم به مدال برنز رسید و در مجموع امتیاز سوم شد. وزنه بردار از ترکیه مقام اول و ورزشکار قزاقستان دوم شد.