واکسن Sputnik V روسی در ایران تولید می شود

“سه شرکت ایرانی داوطلب تولید Sputnik V شدند که از طریق سفارت ایران در مسکو به موسسه گامالیا ارائه شد. یکی از آنها جلوتر است ، اگرچه هر سه شرکت توانایی تولید واکسن را دارند. ”
“ظاهراً زیرساخت ها و خطوط تولید اسپوتنیک در ایران آماده است. فقط برای طرف روسی باقی مانده است که مواد اولیه و محصولات جانبی لازم برای شروع تولید را در اسرع وقت تهیه کند.
45 روز یا دو ماه پس از ارائه این اطلاعات به شرکتهای ایرانی ، اولین دوزهای اسپوتنیک در بازار ایران موجود خواهد بود. “جهانپور اضافه کرد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **