واکسن مشترک ایران و کوبا تا ژوئن تولید انبوه خواهد شد (رئیس انستیتو پاستور ایران)

بیگلاری این سخنان را در مراسم مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن مشترک انستیتو پاستور دی ایران و انستیتوی فین لای کوبا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
وی با بیان اینکه این واکسن می تواند علیه چندین ویروس جهش یافته مبارزه کند ، افزود که در مرحله سوم ، 24000 نفر در کشور این واکسن را دریافت می کنند.
به گفته وی ، مرحله اول و دوم واکسن که در کوبا انجام شد ، نشان داد که این واکسن عوارض جانبی بسیار کمی دارد.
طی سال گذشته ، بحران Covid-19 دانشمندان ایرانی را بر آن داشته است که تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت در تولید واکسن تبدیل کنند.
در جای دیگر سخنان خود ، وی گفت كه امروز ، همه كشورها ظرفیت انستیتو پاستور را در ایران به رسمیت می شناسند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **