والری ژیسکار d’Estaing ذهن تیزبین و دانش عمیقی از انقلاب اسلامی ایران داشت (نماینده ایران در پاریس)

“والری ژیسکار د استاین ، رئیس جمهور اسبق فرانسه ، از معدود سیاستمداران اروپایی بود که در جریان انقلاب اسلامی ایران شناخته شد. . آخرین جلسه ما در فوریه 2019 ، قبل از covide19 و سپس از طریق مکاتبه برگزار شد.
این سیاستمدار ناپدید شد ، در مورد انقلاب اسلامی ایران و ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به فرانسه و اقامت وی ​​در نوافل له شاتو و تحولات ظریف این دوره ، “بهرام قاسمی از سفارت ایران در فرانسه در توییتر نوشت.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **