هواپیمایی امارات پروازها را به مقصد تهران از سر می گیرد

محمدرضا کریمیان اظهار داشت: همه گیر جهانی Covid-19 و کاهش تقاضای مسافرتی بسیاری از شرکت ها را به ارمغان آورده است خطوط هوایی در جهان برای محدود کردن یا متوقف کردن پروازهای خود. ”

وی ادامه داد: “اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و بهبود شرایط کنترل بیماری منجر به بازگشت تدریجی عملیات هواپیمایی شده است و دوباره شاهد رشد پروازها خواهیم بود. ”

آقای کریمیان گفت: “در همین راستا ، شرکت هواپیمایی امارات قصد خود را برای از سرگیری پروازها به فرودگاه فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام کرده است و اولین پرواز هواپیمایی پس از تقریباً 6 ماه تعلیق به زمین رسیده است. در تهران امروز (جمعه 17 ژوئیه 2020) ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. “