همبستگی اقلیت های مذهبی در ایران ، “الگویی برای پیروی از آن”

چیفتچیان خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که از تنوع ادیان برخوردار است.
وی تأکید کرد: بین اقلیت های مذهبی درک متقابل و زندگی صمیمی وجود دارد. وی افزود: ما خوشحالیم كه ارامنه در كنار سایر مذاهب در این کشور در صلح و امنیت در این كشور زندگی می كنند.
احساس احترام متقابل به اصل درک خوب ادیان الهی راه را برای تقویت دیپلماسی فرهنگی هموار می کند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **