هشدار ایران درباره فعالیت های هسته ای مخفی سعودی

غریب آبادی در سخنرانی این پنجشنبه خود در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که علیرغم درخواستهای مکرر از آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ابزار لازم برای تأیید اعتبار برای انجام آژانس برای انجام وظایف خود در دسترس نخواهد بود ، مگر اینکه ریاض پروتکل مقادیر کوچک را لغو کند .
سفیر ایران هشدار داده است که عدم اجرای توافقنامه پادمان در زمانی که عربستان سعودی به طور فعال برنامه هسته ای را دنبال می کند ، می تواند منجر به پوشاندن برخی از فعالیت های هسته ای شود ، بدون اینکه در این قانون گنجانده شود. بازرسی های آژانس انرژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای افزود: این فعالیت ها براساس فعالیت های هسته ای سعودی انجام شده است. در این میان ، ساخت تأسیسات هسته ای بدون اطلاع آژانس جای نگرانی دارد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **