هسته ای: ایران نامه ای را برای غنی سازی 20٪ به آژانس بین المللی انرژی هسته ای ارسال کرد

علی اکبر صالحی جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی درباره شروع تولید اورانیوم 20٪ گفت: ” ما نامه ای در این زمینه به نماینده جمهوری اسلامی ایران در وین تحویل داده ایم تا آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی برگرداند. بازرسان این موسسه برای باز کردن مهر به ایران می آیند. ”

“دکتر صالحی” افزود: “تحت نظارت بازرسان آژانس ، ما باید در آینده نزدیک کپسول گاز اورانیوم را جایگزین کنیم.”

رئیس سازمان انرژی ایران گفت: “ما در خدمت دولت هستیم و دستورات را دنبال می كنیم. اگر رئیس دولت دستور دهد ، می توانیم خیلی سریع شروع كنیم.” اتمی.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید