نیروی هوایی ایران “در بالاترین سطح” بازدارندگی دفاعی

فرمانده خاطرنشان كرد كه خلبانان جمهوری اسلامی ایران بارها از مدعیان قدرت بهتر عمل كرده اند.
بنابراین ، آنها حتی به دشمنان اجازه نمی دهند که به فکر تجاوز یا تهدید علیه کشور باشند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **