نیروگاه های ایران مجهز به سیستم های پیشرفته کنترل خانگی هستند

وزارت انرژی اعلام كرد كه سال گذشته پیشرفته ترین سیستم های كنترل ، توسط این شركت طراحی و ساخته شده است MAPNA ایران ، در کارخانه های قره کارون 1 و 2 (غرب کارون) نصب شد.
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 **