نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو: واحد گاز دوم باز می شود

به منظور توسعه تولید برق در غرب کشور ، به افزایش فزاینده مصرف در منطقه پاسخ دهید و برای صادرات برق به کشورهای همسایه ، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس Dalahu F با بازده 56 درصد در دستور کار قرار گرفته است.

نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو از دو واحد گازی 310 مگاواتی و یک واحد بخار 293 مگاوات با ظرفیت کلی 913 مگاوات تشکیل شده است.

واحد گاز دوم این مجتمع از روز پنجشنبه 3 سپتامبر به بهره برداری می رسد و طبق برنامه ، واحد بخار نیروگاه بهار سال آینده وارد مدار می شود.

اجرای این پروژه به طور مستقیم برای 500 نفر و به طور غیرمستقیم برای 5000 نفر شغل ایجاد می كند.

90٪ از کل فرصت های شغلی ارائه شده توسط این پروژه مربوط به کارمندان محلی در منطقه است.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **