نهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب بنیادی و بالینی

دکتر محمدتقی جغتای ، رئیس نهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ، روز یکشنبه گفت: “این کنگره با هدف ارائه فرصتی برای شناخت پیشرفت ها در این زمینه پزشکی و تلاش برای گردهم آوردن همه دانشمندان علوم اعصاب ، دانشمندان و پزشکان پایه ، دانشجویان دکترا و دانشجویان برای تسهیل انتقال دانش بین آنها