نماینده روسیه در سازمان ملل از حق برنامه موشکی ایران حمایت می کند

تلاش های طولانی ایالات متحده برای محرومیت ایران از مزایای یک برنامه فضای مسالمت آمیز تحت تعبیرهای دروغین می تواند به چشم بخورد. وی افزود که نگرانی شدید و پشیمانی عمیق است.
او ادعاهای ایالات متحده علیه پرتاب ماهواره در 22 آوریل 2020 را گمراه کننده خواند.
ایران هرگز سلاح هسته ای نداشته است. وی افزود ، این کشور در حال حاضر یکی ندارد و ما انتظار نداریم که در آینده چنین چیزی را داشته باشد. در اوایل ، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان كرد: برنامه موشكهای دفاعی ایران هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 ندارد زیرا موشك ایرانی در درجه اول برای حمل سلاحهای هسته ای طراحی نشده بود.