نمایشگاه ساخت قطعات صنعتی در ایران افتتاح شد

حاتمی با اشاره به همکاری بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان با وزارت دفاع ، خاطرنشان کرد: “این جنبش توانایی پاسخگویی به نیازهای صنایع و مشاغل مختلف را دارد. ”
وی افزود: “وزارت دفاع توانایی زیادی در تولید قطعات پیچیده و حساس مختلف دارد كه توسط كشورهای خارجی تحریم می شوند.”
وی در ادامه گفت كه وزارت دفاع اجازه نخواهد داد دشمنان با اعمال تحریم های اقتصادی خط تولید جمهوری اسلامی ایران را متوقف كنند.
وی تأکید کرد: “دشمنان با جلوگیری از خرید قطعات ضروری در حال تعطیل کردن شرکت های ایرانی هستند.”
حاتمی همچنین خاطرنشان کرد که وزارت دفاع در تولید قطعات مختلف صنعتی برای مقابله با اثر تحریم ها پیشتاز است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **