نقض حقوق غیرنظامیان: ایران از بی عملی شورای امنیت انتقاد می کند

به گزارش ایرنا ، مجید تختروانچی ، روز سه شنبه 27 آوریل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع “حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه” “، افزود:” در حالی که منع جنگ یک اصل اساسی در حقوق بین الملل است ، اما متأسفانه ، درگیری مسلحانه هنوز واقعیت تلخ زمان ما است.

“در عین حال ، برخی قوانین ، مانند حمایت از غیرنظامیان ، مورد احترام نیستند” ، با ابراز تاسف از این دیپلمات.

“در بیشتر موارد ، کودکان قربانیان اصلی هستند” ، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد با ابراز تاسف قبل از اینکه اضافه کند: “این بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است که مجرمان چنین اقداماتی را مجبور کند فوراً به نقض خود پایان دهند و آنها مسئول این جنایات هستند. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **