نقاشی: دختر ایرانی در جشنواره بین المللی بانسک مدال برنز کسب می کند

با توجه به روابط عمومی مرکز رشد فکری کودکان و نوجوانان در همدان ، در سال 2017 ، مسابقه بین المللی نقاشی با عنوان “جشن و خوشبختی با دوستان “در بلغارستان برگزار شد ، و برندگان این رویداد به تازگی اعلام شدند.

61 اثر نماینده استان همدان در جشنواره بانسکا بود که یکی از آنها توانست مدال برنز را به ایران ببرد. علاوه بر این ، سه مدرک افتخاری وجود دارد که به اعضای مرکز رشد فکری کودکان و نوجوانان در استان اعطا شده است.