نسل جدید موتورهای برقی به لطف تلاش تکنسین های ایرانی

این گروه تحقیقاتی و صنعتی که یکی از شرکت های مستقر در مرکز توسعه واحدهای پشتیبانی فناوری و علمی است پژوهشگاه برق و فناوری اطلاعات سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران ، آخرین فن آوری ها را در فرآیند طراحی و تولید نسل جدید موتورهای برقی مطالعه و تحقیق می کند. آنها به فن آوری پیشرفته ای رسیده اند که به عنوان موتور الکتریکی بدون برس (BLDC) در جهان شناخته شده است.