نخست وزیر امارات به وزیر خارجه جدید ایران تبریک گفت

شیخ محمد گفت: “امروز ، در حاشیه اجلاس همکاری های بغداد ، با وزیر امور خارجه جدید ایران ، حسین امیرعبداللهیان ، ملاقات کردم.
نخست وزیر امارات متحده عربی افزود: برای او آرزوی موفقیت در پست جدید خود را با توسعه روابط مثبت با کشورهای همسایه و تقویت روابط بر اساس خرد و منافع ملتها دارم. وی افزود: زنده باد مردم ایران که همسایه و دوست هستند.