ناپدید شدن غم انگیز ایران شناس بزرگ آلمانی هایدماری کخ

او که به دلیل تحقیقاتش در باستان شناسی خاورمیانه، به ویژه ایران باستان شناخته شده بود، در سن 78 سالگی درگذشت.

هایدماری کخ در 17 دسامبر 1943 در ماربورگ آلمان به دنیا آمد. سپس در رشته آموزش ریاضی تحصیل کرد.

او در سال 1972 در دانشگاه گوتینگن شروع به تحصیل در رشته ایران شناسی کرد و در سال 1976 در پایان نامه “شرایط دینی زمان داریوش بزرگ بر اساس تحقیق بر روی کتیبه های هخامنشی” به درجه دکترا رسید. »

پروفسور Heidemarie Koch در رشته باستان شناسی کلاسیک، تاریخ هنر بیزانس و باستان شناسی مسیحی تحصیل کرد، سپس ایران شناسی و باستان شناسی خاورمیانه را در دانشگاه گوتینگن تدریس کرد.

از سال 1986 به تدریس اقتصاد و مدیریت در دوران هخامنشیان در دانشگاه فیلیپس ماربورگ و از سال 1995 به عنوان استاد ایرانشناسی در رشته تاریخ باستان در دانشگاه ماربورگ پرداخت.

پروفسور هیدماری کخ یکی از پنج محققی است که به طور گسترده در مورد تاریخ عیلام باستان تحقیق کرده اند و علایق خاص وی هنر اسلامی، به ویژه معماری و هنر سرامیک بوده است.

نسخه فرانسوی ایرنا ناراحتی عمیق خود را از ناپدید شدن این ایران شناس بزرگ آلمانی که بخشی از فهرست بلندبالای محققان اروپایی است که جانشان فدای کشف عظمت ایران باستان شده است، ابراز می کند.

فرانکوفون ایرنا را در توییتر @Irnafrench دنبال کنید