نانو شیشه ضد مه برای هواپیماهای تولید شده در ایران

شیشه صفحه آسیب پذیرترین قسمت است. تولیدکنندگان به طور مداوم فن آوری تولید آن را بهبود می بخشند و به ایمنی توجه ویژه ای می کنند. یکی از مشکلات هواپیماهای تجاری تولید لعاب کابین هواپیما و کابین هواپیما است. به دلیل طراحی پیچیده ، این شیشه ها هنوز فقط در پنج کشور جهان تولید می شوند.
در حال حاضر ، با استفاده از پوشش های خاص با اجزای مقیاس نانو ، می توان از تشکیل بخار روی سطح شیشه کابین جلوگیری کرد. پوشش آنها بر میزان عبور نور یا پخش شدن آن از جلوپنجره تأثیر منفی نمی گذارد.
شیشه با روکش نانو از تشکیل بخار جلوگیری می کند و خطوط هوایی ایرانی مانند کارون ، آسمان ، ایران ایر ، قشم ، وارش و پویا از محصولات شرکت ملی نوآوری استفاده می کنند.