معاون وزیر دفاع ایران: رمزگشایی شبکه مانع از نظارت دشمن بر ارتباطات شد

سرتیپ شاهرخ شهرام ، رئیس روابط عمومی وزارت دفاع ، در مصاحبه ای در 22 آگوست ، روز بزرگداشت صنایع دفاعی با برانگیختن اقدامات انجام شده در زمینه الکترونیک: “پس از پیروزی انقلاب اسلامی [در 1979] و دفاع مقدس [جنگ 1980-1988] ، ما نه تنها توانسته ایم تهدیدهای مقدس را متوقف کنیم. دفاع از مرزها ، بلکه تبدیل این تهدیدها به فرصتی برای رفاه و خودکفایی. ”

این مقام ایرانی با تاکید بر اهمیت خودکفایی در تولید قطعات الکترونیکی و تجهیزات راداری و ارتباطی ، گفت: “تجربه دفاع مقدس [جنگ 1980-1988] به ما نشان داده است که باید در زمینه خودکفایی در زمینه تجهیزات رزمی و نظامی زیرا هیچ کشوری این تجهیزات را در اختیار ما قرار نمی دهد. “