معاون وزیر بهداشت ایران: 80٪ کادر پزشکی کشور واکسن ویروس کرونا را زده اند

مریم حضرتی در حاشیه بازدید از بیمارستان واسی در سبزوار به خبرنگاران گفت: “واکسیناسیون ویروس کرونا در کشور در حال انجام است و پزشکان و پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه که بیماران ویروس کرونا را درمان می کنند در اولویت اصلی در فعالیت واکسیناسیون قرار دارند. ”

“واکسیناسیون علیه ویروس کرونا برای سایر افراد و گروههای پر خطر طبق پروتکل های ارائه شده توسط وزارت بهداشت گام به گام انجام می شود.” / p>

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید