مسجد جامع ارومیه: یک شاهکار معماری

مسجد جامع ارومیه در قسمت قدیمی شهر واقع شده است و در قرن سیزدهم ساخته شده است. با این حال ، برخی بر این باورند که این یک آتشکده قبل از دوران اسلامی بوده است.
باستان شناسانی که ساختار معماری این مسجد را مطالعه کرده اند ادعا می کنند قدمت گنبد آن به دوره سلجوقیان (قرن 11) برمی گردد.

در همین حال ، اسناد تاریخی و جغرافیایی مربوط به قرن 10 وجود دارد که در آنها نام مسجد ذکر شده است. بنابراین ، برخی از محققان معتقدند که این مسجد متعلق به دوران قبل از سلجوقی است.
اما تاریخ درج شده بر محراب مسجد سال 1256 را نشان می دهد که مصادف با زمان حکام ایلخانی است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **