مسابقه عکاسی سازمان ملل: شرکت دو هنرمند ایرانی

آثار فرزاد آرین نژاد و محمد مهیمانی برای نمایشگاه جهانی عکاسی سازمان ملل با عنوان “جهان” انتخاب شده اند. خبرنگار فرهنگی ایرنا از دفتر سازمان ملل در ایران روز چهارشنبه گزارش داد. ما می خواهیم “.

این نمایشگاه به منظور تقویت امیدها و رویاهای مردم به مناسبت روز جهانی سازمان ملل در سال 2020 برگزار شده است.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **