مسابقات قهرمانی دو و میدانی فرانسه / تور قاره: تفتیان ایران هشتم شد

جلسه دو و میدانی مارسی بخشی از مدار ملی “Pro Athlé Tour” است. رویدادی که توسط فدراسیون دوومیدانی فرانسه شناخته شده و در تقویم اروپا در گروه “نشست جهانی برنز تور قاره ای” به چشم می خورد. این تنها نشست اروپایی در جنوب شرقی فرانسه ، یکی از بهترین جلسات فرانسوی است که توسط AEA (اتحادیه ورزشی اروپا) انتخاب شده است. هر ساله از ورزشکاران مشهور فرانسوی و خارجی استقبال می کند.