مرمت و موزه: گسترش همکاری های ایران و ازبکستان

اشاره به سابقه روابط فرهنگی دو کشور و ظرفیت های همکاری در زمینه های تخصصی مرتبط با میراث فرهنگی ، از جمله موزه ها ، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی ، سایتها و پارچه ها ، ثبت سوابق مشترک نامشهود ، گردشگری ، صنایع دستی ، میراث فرهنگی و م institسسات تحقیقاتی گردشگری و میراث ، این مقام ایرانی گفت که رویکرد دو کشور همسایه برای توسعه همکاری های فرهنگی مشابه است.
معاون میراث فرهنگی همچنین به اقدامات ترمیم براساس فعالیت های دانشگاه ، آموزش استادان جوان و توسعه دانش سنتی اشاره کرد.
“معاون وزیر میراث فرهنگی گفته است که مقامات ذی صلاح ایرانی آماده هستند پرونده های مشترکی در مورد میراث مشهود و نامشهود تهیه کنند. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید
9468 **