مردم ایران در جنگ اقتصادی آمریکا پیروز شدند

به گزارش سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری ، اسحاق جهانگیری در دیدار با مقامات ارشد وزارت جهاد (تلاش) گفت: کشاورزی ، امروز بعد از ظهر 23 ژوئن 2020: “آمریکایی ها با هدف از بین بردن اقتصاد کشور و نظم جمهوری اسلامی ، جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کردند. آنها در تمام جنگهایی که در سالهای اخیر اتفاق افتاد پیروز شدند ، اما امروز می توان گفت که در این جنگ اقتصادی ، کشور ما پیروز شد زیرا اقتصاد آن سقوط نکرد. ” p >