مراسم محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

داوود منافی پور گفت این مراسم در اولین جمعه ماه محرم هر سال برگزار می شود ، که در دو سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا محدود شده است.
منافی پور با ذکر توضیحات مناسک اسلامی ، به ویژه مراسم کربلا ، به عنوان محور این مراسم ، گفت که در حال حاضر این مراسم در دیگر نقاط جهان در حال انجام است.
“ما برنامه های علمی و فرهنگی متنوعی برای بهبود رویدادها در نقاط مختلف جهان داریم.”