مذاکره کننده ارشد ایران می گوید: هسته ای: مذاکرات وین به بن بست نرسیده است

باقری کنی روز یکشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه در مذاکرات وین واقعی و عینی است این است که مذاکرات بین ایران و ایران است. ایالات متحده، البته، نه چهره به چهره.
و همزمان مذاکرات طرف ایرانی و 1+5 (بدون کاغذ) به صورت غیررسمی در حال انجام است و در نهایت در دو موضوع اصلی با آمریکایی ها مشکل داشتیم.
ما را در Twitter @Irnafrench دنبال کنید