مدال نقره سنگ نوردی زنان ایران در مسابقات جهانی

در پایان مسابقات قهرمانی سنگنوردی جوانان جهان در روسیه ، “محیا دارابیان” در ترکیب و مجموع امتیازات 3 مورد ، مقام دوم ارزشمند جوانان جهان را کسب کرد.