محمدرضا نوروزی پور مدیرعامل جدید ایرنا شد

“با توجه به پیشینه جناب عالی و تجربه ارزشمند وی در زمینه های فرهنگ و رسانه و رأی گیری در جلسه به طور کلی ، با این ابلاغیه ، شما مدیرعامل سازمان مطبوعات جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می شوید “، به نقل از سید عباس صالحی ، وزیر فرهنگ و “ارشاد اسلامی ، که محمدرضا نوروزپور را به این پست منصوب می کند.”