محققان کوبایی و ایرانی برای تولید واکسن همکاری کردند

به گفته وزیر بهداشت ایران ، واکسن ایرانی-کوبایی که در حال حاضر در مرحله آزمایش های بالینی موفق قرار دارد و احتمالاً انجام خواهد شد در بهار سومین واکسنی است که مراحل تولید آن توسط جمهوری اسلامی بررسی می شود.
دکتر نمکی اشاره کرد که یک دانشمند مشهور کوبایی که یک روش تولید کارآمدتر را کشف کرده است سخت روی پروژه کار می کند.
وزیر همچنین اشاره کرد که واکسن جدید با موفقیت دو مرحله اولیه آزمایشات بالینی را در کوبا پشت سر گذاشته و مرحله سوم در ایران انجام خواهد شد.
سرانجام ، نماکی یادآوری کرد که دو جمهوری قبلاً در تولید واکسن هپاتیت همکاری داشته اند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **