مجلس شورای اسلامی با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران به تعاونی شانگهای تصویب شد. سازمان به تایید نمایندگان ایرانی رسیده است.

پیش از رای گیری، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح این لایحه گفت: سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از سازمان های همکاری در منطقه شناخته می شود که با الحاق به روسیه و چین به دلیل حجم مبادلات اقتصادی و همچنین جمعیت زیادی که تحت پوشش خود دارند، یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای است. عضویت ایران در این مرحله نشان دهنده چندجانبه گرایی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی است. »