مبارزه یونانی-رومی ایران برای کسب مقام دوم در المپیک 2020 توکیو

بر اساس این رنکینگ جهانی ، در کشتی یونان و روم ، تیم روسیه با 73 امتیاز مقام اول و تیم های ایرانی و کوبایی قهرمان شدند مقام های دوم و سوم با ترتیب 62 و 56 امتیاز.

بر اساس این رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی ، در کشتی آزاد ، روسیه با 105 امتیاز در رتبه اول و ایالات متحده و ایران به ترتیب با 100 و 51 امتیاز در موقعیت های زیر قرار دارند.

تیم کشتی آزاد در المپیک 2020 با 6 کشتی گیر شرکت کرد و در وزنهای 57 ، 65 ، 86 و 125 کیلوگرم یک نقره ، برنز و پنجم کسب کرد.

تیم کشتی یونان و روم از ایران نیز در این بازیها با 5 کشتی گیر شرکت کرد که در وزنهای 60 ، 67 ، 77 ، 97 و 130 کیلوگرم یک مدال طلا ، یک مدال برنز و دو پنجم را کسب کردند.