قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأثیر جدی بر وضعیت ایران (جهانگیری)

جهانگیری با اشاره به قطعنامه صادره از سوی هیئت رئیسان آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران ، “جهان” = “Article-text” تحت شدیدترین مجازات ها در زمینه های مختلف از جمله انرژی ، تجارت ، حمل و نقل و بانکی قرار گرفته است و چنین قطعنامه هایی تأثیر جدی بر کشور نمی گذارد. ” به گفته جهانگیری ، کشورهای غربی اصرار دارند که یک فضای روانی نادرست علیه جمهوری اسلامی تحریک شود. وی همچنین به وضعیت دشوار و پیچیده ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که کشور در آینده نزدیک بر مشکلات غلبه خواهد کرد.
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 **