قاچاق مواد مخدر: ایجاد یک مرکز منطقه ای در ایران برای آموزش سگ های قاچاقچی پلیس

مهدی میراچورفی افزود که پس از تصویب این پیشنهاد توسط سازمان جهانی گمرک ، برنامه های ویژه ای اجرا شد. مکانی برای ایجاد یک مرکز آموزش گمرکی برای سگ های پلیس برای کشف مواد مخدر.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از دستگاه های کشف مواد مخدر در گمرک ، به ویژه استفاده از سگ برای یافتن مواد مخدر ، گفت که کشف مواد مخدر در بنادر گمرک افزایش یافته است و ، بنابراین ، سازمان جهانی گمرک آداب و رسوم ایران را در زمره اولین موارد کشف مواد مخدر در جهان دانست.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **