قاسمی از فرانسه می خواهد كه در برابر فشارهای آمریكا از ایرانیان حمایت كند

رهبر گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه آن جنت و یکی دیگر از اعضای مجلس ملی فرانسه فرانسوا کورمیه دیدار کردند و سه شنبه 22 سپتامبر با بهرام قاسمی گفتگو کرد.
دو طرف در مورد روابط دو جانبه ، تحریم های ایالات متحده و تحولات اخیر در شورای امنیت گفتگو کردند و توافق کردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا ، از طریق ویدئو کنفرانس همکاری بین دو پارلمان را ادامه دهند.
قاسمی در ادامه گفت كه نمایندگان پارلمان فرانسه باید حمایت خود را از مردم ایران ابراز كنند ، خصوصاً پس از آنكه ایالات متحده تحریم های غیرانسانی خود را علیه جمهوری اسلامی اعمال كرد.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **