فیلم کوتاه ایرانی “شک” در اندونزی اکران می شود

بحث فیلم کوتاه ادعا می کند که بعضی اوقات تصمیم گیری های بی اهمیت می تواند به وقایع بزرگی منجر شود.
به دلیل اپیدمی ویروس کرونا ، جشنواره اندونزی به مه 2021 موکول شد.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **