فیلم کوتاه ایرانی انتخاب شده در جشنواره کلرمونت -فران در سال 2021 فرانسه

فیلم کوتاه “لباس سفید” به کارگردانی رضا فهیمی وارد بخش بین المللی چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کلرمونت -فران در فرانسه. این اولین حضور بین المللی “لباس سفید پوشیده” است.

از بین 8000 فیلم ارسال شده به جشنواره ، 77 فیلم در بخش بین المللی انتخاب شدند.

فیلم کوتاه “سفید پوشیده” اقتباسی سینمایی است که براساس داستان “بشقاب پنیر” نوشته محمد صالح علا ساخته شده است. این فیلم داستان پسر کوچکی است که برای نجات جان پسر پیرزن ، نقش یک واسطه بین یک پیرزن و پدرش را که معلم مدرسه روستا است ، بازی می کند.

این فیلم با حمایت انجمن سینمایی رفسنجدان و مجتمع مس سرچشمه تولید شده است.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید