فیلم ایرانی “نتهای مس یک رویا” در آلمان تحسین کرد

این فیلم به کارگردانی رضا فرهمند داستان Malouk ، پسر بچه ای ده ساله را روایت می کند که به همراه خواهرش در یک حومه شهر دمشق به طور کامل زندگی می کند. نابود شده در طول جنگ داخلی سوریه. خانه ها بمباران می شوند و با این حال امید و رویاها با مالوک که آرزو دارد خواننده شود ، رشد می کند و قصد دارد با خواهرش کنسرتی برگزار کند. برای کسب درآمد ، مالکو و دوستانش سیم های مسی را از دیوارهای ساختمانهای بمب گذاری شده و متروکه بیرون می آورند تا آنها را بفروشند.