فولاد: افزایش 3 میلیون تن تولید علی رغم تحریم ها و Covid

بر اساس گزارش یکشنبه 25 آوریل ایرنا ، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید فولاد کشور را برای سال 1399 منتشر کرد. بر اساس این ارقام ، متوسط ​​تولید فولاد کشور در سال گذشته به بیش از 2/30 میلیون تن رسیده است که یک رکورد جدید برای ایران در زمینه تولید است.
این رقم نسبت به سال قبل (1398) 11٪ افزایش نشان می دهد. در سال 1399 ، با وجود تحریم ها و بیماری همه گیر Covid19 ، بیش از سه میلیون تن به تولید فولاد ایران اضافه شد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید
9468 **