فرش: ثبات صادرات ایران با وجود تحریم ها و ویروس کرونا

امروز ، رافه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: کل صادرات فرش در جهان میزان دستمزد در سال 2019 بیش از 800 میلیون دلار بود که سهم ایران 73 میلیون دلار بود.
وی ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام شده در زمینه تقویت بخش فرش صنعتگری و پشتیبانی سازمانهای دولتی بطور کلی در چارچوب حفظ موقعیت رهبری ایران در بازار این هنر و این صنعت در جهان است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **