فرانس 24: ترور سلیمانی یکی از 10 واقعه ای که سال 2020 را رقم زد

در مقاله ای که در تاریخ 30 دسامبر در وب سایت France 24 منتشر شد ، این کانال فرانسوی نگاهی گذرا به ده لحظه مشخص شده اخبار بین المللی در سال 2020. به گزارش فرانس 24 ، ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانایی توسط دولت ترامپ در میان ده رویدادی است که سال 2020 را رقم زد.

“به نظر می رسید مشروعیت چنین حمله ای هم از نظر قوانین بین المللی و هم از نظر دكترین آمریكا در مورد ترورهای هدفمند شكننده است.” ، فرانس 24 گفت:

شهید قاسم سلیمانی در تاریخ 3 ژانویه 2020 در نزدیکی فرودگاه بغداد به دستور مستقیم دونالد ترامپ که شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط فرانس 24 به عنوان یکی دیگر از رویدادهای مهم سال ترور شد ، ترور شد. 2020.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید