فراخوان بین المللی شورای شهر تهران برای ساخت مجسمه جنرال سلیمانی

تالار شهر تهران از مجسمه سازان بین المللی دعوت کرد تا در این فراخوان بین المللی شرکت کنند و طرح های پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل ارسال کنند – farakhnart @ gmail.com – قبل از 5 ژوئیه 2020.