غریب آبادی به عنوان دبیرکل دفتر حقوق بشر ایران منصوب شد

ذبیح الله خداییان ، سخنگوی دادگستری ایران روز یکشنبه گفت که در حکمی از سوی غلامحسین محسنی اژه ای ، رئیس دادگستری ایران ، کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین المللی دادگستری و دبیرکل دفتر حقوق بشر ایران منصوب شده است.
غریب آبادی جانشین علی باقری کنی شد که دبیرکل دفتر حقوق بشر ایران بود.
در حکمی ، حسین امیرعبداللهیان ، وزیر امور خارجه ایران ، علی باقری کنی را به عنوان معاون سیاسی وزیر امور خارجه منصوب کرد.
کاظم غریب آبادی سفیر دائم ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.