عطش سیری ناپذیر دلار و وسواس ضد ایرانی منشأ نفاق شرم آور غرب است (تهران)

به گفته دفتر رسانه ای و اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران ، خطیب زاده در توییت خود بار دیگر تأکید کرد که سیاستمداران غربی خود را در یک سیرک “دروغ-تقلب-سرقت” یک بار تنظیم شده توسط “مایک پمپئو” وزیر امور خارجه سابق آمریکا ، ارزان فروختند ، که تحت حمایت مالی دو تروریست سازمان مجاهدین خلق بود و قبل از آنها ، صدام دیکتاتور برکنار شده عراق بود.
خطیب زاده اشاره می کند که دستان سازمان مجاهدین خلق مانند صدام در خون مردم ایران غوطه ور شده است.