عراق بیش از 5 میلیارد دلار برای واردات گاز خود به ایران بدهکار است

براساس گزارش ایرنا در روز دوشنبه ، 28 دسامبر ، به نقل از وزارت نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران تهیه کرده است توضیحات پس از انتشار مصاحبه ای که سخنگوی وزارت برق عراق با رسانه ها در مورد کاهش صادرات گاز ایران به این کشور داده است.

“شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد که کاهش صادرات گاز به عراق پس از هشدارهای مکرر در مورد تعهدات قراردادی انجام شده است: وزارت برق عراق بیش از پنج میلیارد بدهی دارد دلار به شرکت ملی گاز ایران برای واردات گاز ، که سه میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود است ، قابل لمس است و بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی وزارت برق هنوز هنوز توسط طرف عراقی پرداخت شده است. “این شرکت توضیح می دهد.

علاوه بر این ، طرف عراقی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه مربوط به نقض قرارداد بر اساس توافق نامه به ایران بدهکار است.