ظریف نسبت به آزمایش موشکی اخیر فرانسه واکنش نشان می دهد

ظریف ، وزیر امور خارجه در توئیتی این چهارشنبه در انتقاد از سیاست دو استاندارد غرب در برابر فعالیت موشکی از ایران ، نوشت: برای غاز خوب است ظاهراً برای چشم مفید نیست. ”
وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد موشک بالستیک استراتژیک M51.2 را در تاریخ 28 آوریل از سایت آزمایش بیسکاروش آزمایش کرده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **